คลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Select a community to browse its collections.

อุตรดิตถ์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • เที่ยวพิชัย ไปไหนดี? ตอนที่ 2 : ตามรอยเมืองโบราณพิชัย 1 

  ครูเก่ง (Creative & Desing Plus, 2019-02-06)
  ทำความรู้จัก ก่อนที่จะรู้จักกันกับ "เมืองพิชัย พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต" เมื่อตอนที่แล้วเรารู้จักกับเมืองพิชัยในมุมมองต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมจากเมืองพิชัยเป็นเพียงเมืองเก่าแก่ที่ผ่านศึกมาหลายยุคสมัยมาจนถึงมุมมองของวิถีชีวิ ...
 • ขึ้นภู ดูฝน นับดาวหล่น ที่ภูสอยดาว 

  หนู สุภกิจ (Creative & Desing Plus, 2019-02-06)
  "อุทยานแห่งชาติ ภูสอยดาว" ที่เขาร่ำลือกันว่าปีป่าฝนธรรมชาติที่สวยที่สุด ดุจดังสวรรค์กลางดินกินพื้นที่ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ซึ่งอยู่ในพื้นที่สองจังหวัด คือ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ และเป็นบ้าน
 • เที่ยววัดป่ายางนมัสการหลวงพ่อน้อย แห่งลับแล 

  บ้านนอกอินดี้ (Creative & Desing Plus, 2019-02-06)
  เป็นที่รู้กันดีว่าเมืองลับแลมีรากฐานทางประวัติศาสตร์มาจากยุคสมัยโบราณดินแดนแห่งนี้เก็บงำเรื่องราวมากมายที่น่าเรียนรู้และท่องเที่ยวค้นหาสิ่งที่น่าสนใจเหล่านั้นนอกเหนือจากเรื่องของกินหรือผลไม้อันเลื่องชื่อแล้ว ลับแลยังมีวั ...
 • เที่ยววัดบ้านเรา 

  เพ็ญเพียร (Creative & Desing Plus, 2019-02-05)
  นอกจากวัดจะเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเราแล้ว ความวิจิตรสวยงามด้านรูปร่างทางพุทธศิลป์แล้ว งานศิลปะที่ซ่อนอยู่ในอุโบสถ์หรือวิหารต่างๆของวัดในอุตรดิตถ์บ้านเราก็ใช่ว่าจะมีโอกาสที่จะได้เห็นความงดงามที่ว่านี้กันบ่อยๆ ...
 • สัมพันธ์ลายผ้าคุณค่า ภูมิปัญญาสู่อาเซียน 

  น้ำนิ่ง (Creative & Desing Plus, 2019-02-05)
  การทอผ้านับเป็นหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนับตั้งแต่สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัย ลายผ้าของแต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดอุตร ...

View more